نظرسنجی ها
 
کد فعال سازی

دريافت کد فعال سازي 


جدیدترین نرم افزار گروه
Giga Software Group

نظرسنجی
آیا با انتشار جایگاه 4 به صورت آبونمانی موافقید؟

کاربر نسخه 3 هستم موافقم
کاربر نسخه 3 هستم مخالفم
کاربر نیستم موافقم
کاربر نیستم مخالفمنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 58
نظرات : 0

 
 
ليست نظرسنجي ها
· آیا با انتشار جایگاه 4 به صورت آبونمانی موافقید؟ (نتایج - 58 راي)
· نحوه آشنایی شما با گروه نرم افزاری گیگا چگونه بود؟ (نتایج - 152 راي)
Giga Software Group